FORGOT YOUR DETAILS?

Misja

  • Rozwój rynku rur ze stali nierdzewnej w Europie Wschodniej oraz we WNP.
  • Zapewnienie przewagi konkurencyjnej dla naszych partnerów.
  • Rozwój zakładu BaltInox oraz naszych partnerów.

Cele Firmy oraz środki do realizacji celów założonych przez Firmę

Zdobycie pozycji wiodącego producenta spawanych rur ze stali nierdzewnej w Europie Centralnej oraz Europie Wschodniej (włączając WNP):

  • Rozwój rynku
  • Rozwój nomenklatury towarowej
  • Rozwój nowych produktów wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnych – rozszerzenie parku maszynowo-sprzętowego
  • Ciągłe unowocześnianie technologii
  • Zarządzanie produkcją oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych naszych pracowników i partnerów
  • Opracowanie bezbłędnej strategii współdziałania z innymi przedsiębiorstwami handlowymi oraz dostawa naszych produktów do użytkowników końcowych na zasadach wzajemnych korzyści, otwartości oraz wspólnego wzrostu.

Komunikat Dyrektora

Drodzy Partnerzy, Koledzy oraz Użytkownicy naszego portalu,

Wraz z zespołem BaltInox chciałbym podziękować Państwu za zainteresowanie naszą firmą.

W trudnej sytuacji na rynku powinniśmy skupić swoje wysiłki na tym, co potrafimy zrobić lepiej w stosunku do innych, poprzez pełne wykorzystanie zdobytej przez naszych kolegów i pracowników wiedzy, umiejętności, kreatywności oraz potencjału technicznego. Skupiamy wszystkie swoje wysiłki na produkcji spawanych rur ze stali nierdzewnej. Jesteśmy głęboko przekonani, że każdy powinien wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością. Nasz firma powinna produkować rury, zaś Państwo, będąc naszym partnerem, powinniście angażować się w dystrybucję lub wykorzystanie wykonywanych przez naszą firmę wyrobów wysokiej jakości do swojej produkcji.

Kilka słów chciałbym powiedzieć na temat tego, co spowodowało, że na jeden z kierunków swojej działalności wybraliśmy produkcję rur ze stali nierdzewnej:

Stal nierdzewna jako materiał charakteryzuje się jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym, stosunkiem jakości do ceny metali oraz stopów mających szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

Spawane rury ze stali nierdzewnej mogą być używane jako elementy instalacji rurowej oraz urządzeń do przetwarzania produktów, wymienników ciepła oraz konstrukcji nośnych w budownictwie oraz wykonaniu urządzeń, gdzie rury powinny posiadać wysoką odporność na korozję oraz wytrzymałość mechaniczną, w tym atrakcyjny wygląd.

Dlaczego mianowicie rury spawane? Otóż po pierwsze, dlatego, że stale rośnie konsumpcja rur na naszym kluczowym rynku, tj. w Rosji, oraz po drugie, dlatego, że zaawansowane technologie spawalnicze oraz metody kontroli jakości praktycznie zatarły różnice pomiędzy rurą bezszwową a rurą spawaną w obszarach ich zastosowania. Nikt w rzeczywistości nie zaprzeczy, że technologie spawalnicze są używane nawet do budowy reaktorów jądrowych. Jest to dowód na to, że są istotne ze względu na szeroki zakres zastosowania, co więcej nie tylko technologie produkcji są istotne, lecz również metody kontroli jakości są niezbędne do sprawdzenia zgodności produktu z wymaganiami technicznymi niezależnie od tego, jak wysokie są.

Stąd jednym z priorytetów naszej firmy jest wprowadzanie planów dotyczących kontroli jakości, ścisłe ich przestrzeganie oraz certyfikacja systemu zarządzania jakością.

W chwili obecnej naszą firmę cechują wszystkie wymagane elementy producenta rur spawanych, który odnosi sukcesy, powiedziałbym raczej, producenta pomyślnie rozwijającego się: posiadamy wysoko wykwalifikowany zespół, nowoczesne maszyny i urządzenia, debugowany proces technologiczny oraz doskonały system jakości. Specjalne programy są przeznaczone do pracy z przedsiębiorstwami handlowymi; uznajemy je za podstawowe kanały sprzedaży swoich wyrobów. Wykonujemy działania informacyjne i techniczne w zakresie swoich wyrobów, w tym za pośrednictwem portalu.

Zachęcam do współpracy z naszą firmą oraz zapewniam, że nie zostaną Państwo zawiedzeni w wyborze naszej firmy na swojego partnera.

Chciałbym również podziękować naszym klientom: Dziękuję Wam za Wasze zaufanie, ufność w jakość naszych produktów oraz wiarę, że oferowane przez nas ceny są uczciwe. Nie moglibyśmy osiągnąć sukcesu bez Waszego wsparcia.

Z optymizmem spoglądamy w przyszłość oraz mamy nadzieję, że będziemy ją budowali razem z Państwem – naszymi partnerami.

Z poważaniem,

Mindaugas Svabas.

Historia

2010 rok

Uwzględniając doświadczenie w zakładaniu oraz działalności przedsiębiorstw zajmujących się produkcją rur ze stali nierdzewnej we WNP oraz Europie Wschodniej podjęto decyzję o utworzeniu zakładu produkcyjnego w Kaliningradzie, a mianowicie: oszacowaniu parametrów projektu; przygotowaniu planu biznesowego; dokonaniu selekcji obrabiarek; wydzieleniu środków finansowych na realizację projektu utworzenia zakładu produkcyjnego rur ze stali nierdzewnej.

2011 rok

Instalacja urządzeń; początki produkcji rur spawanych; przekazanie zakładu produkcyjnego do komercyjnej eksploatacji.

2012 rok

Rejestracja znaku towarowego BaltInox, w tym certyfikacja systemu zarządzania jakością (ISO 9001) oraz stworzenie systemu sprzedaży.

2013 rok, Czerwiec

Dwa elektryczne przewody spawalnicze do produkcji rur okrągłych i kształtowych.

2015 rok, Maj

Uruchomienie nowej linii spawania.

2016 rok, Styczeń

Certyfikacja fabryczna.

PRESENT
TOP