FORGOT YOUR DETAILS?

Firma BaltInox wykonuje spawane rury ze stali nierdzewnej z zastosowaniem metody TIG.

Produkujemy

Z gatunków stali:

 • AISI 304 / 304l, AISI 316 / 316l, AISI321
 • AISI 430, AISI 409, AISI 439
 • AISI 201, AISI202, AISI 204Cu

 

Według standardów:

 • ASTM A-554, A-249, A-270
 • EN 10217-7
 • DIN 11850

Rury ze stali nierdzewnej – to długie wyroby (okrągłe, owalne, kwadratowe/prostokątne). Pod względem sposobu wykonania rury ze stali nierdzewnej dzielą się na dwie klasy: spawane oraz bezszwowe.

Rury spawane sugerują proces spawania co najmniej na jednym etapie produkcji, zazwyczaj podczas formowania zamkniętego profilu rury.

Metody spawania rur, charakterystyka eksploatacyjna

Dotyczy podstawowych zalet rur wykonywanych wyżej wymienioną metodą

Do niedawna nieufnie traktowano spawy na wysokostopowych stalach, lecz z czasem, z rozwojem nowych metod spawania, stosunek stopniowo się polepszył. Ten sceptyczny stosunek do rur spawanych na początku ich produkcji skutkował zakazem używania rur ze stali nierdzewnej na istotnych, co więcej – niebezpiecznych obiektach.

Jednak czas nie stoi w miejscu oraz w wyniku rozwoju nowych sposobów i technologii spawania oraz metod kontroli jakości spawów właściwości konsumpcyjne spawanych rur ze stali nierdzewnej stale się polepszały, aż w końcu osiągnęły poziom właściwości konsumpcyjnych rur bezszwowych, a nawet zdobyły nad nimi przewagę pod względem niektórych parametrów. Z czasem rury spawane zajęły dużą część rynku rur bezszwowych oraz na dzień dzisiejszy udział rur bezszwowych w światowej konsumpcji wyrobów rurowych ze stali nierdzewnej jest znikomo mały. Rury spawane są skuteczne stosowanew różnych gałęziach przemysłu, włączając niebezpieczne obiekty o klasie zagrożenia nie wyższej niż 2, tj. prawie wszędzie, z wykluczeniem zastosowania w przypadkach specyficznych oraz nadkrytycznych, na przykład do wykonania zespołów paliwowych do reaktorów jądrowych. Jednak należy zauważyć, że nawet nie dowolna rura bezszwowa, lecz rura wykonana oraz przetestowana zgodnie ze ścisłymi normami może być używana w nadkrytycznych gałęziach przemysłu, tj. można stwierdzić, że pod względem swoich właściwości konsumpcyjnych i eksploatacyjnych rury spawane co najmniej nie ustępują rurom bezszwowym należącym do zwykłego asortymentu (wykonanych zgodnie z normą DIN 17458; ASTM A312, A213; GOST 9940 oraz 9941).

Podstawowe obszary zastosowania rur ze stali nierdzewnej:

 • Zakres stosowania rur ze stali nierdzewnej
 • Opcje obróbki cieplnej

Diam. Мм

0,80 (*) kg/m

1,00 kg/m

1,20 kg/m

1,50 kg/m

2,00 kg/m

2,50 kg/m

3,00 kg/m

8

0,144

0,175

0,204

10

0,184

0,255

0,264

12

0,224

0,275

0,325

0,394

16

0,304

0,376

0,445

0,545

0,701

18

0,345

0,426

0,505

0,620

0,801

19

0,365

0,451

0,535

0,657

0,581

20

0,385

0,476

0,565

0,695

0,901

21,3

0,411

0,508

0,604

0,744

0,967

1,184

22

0,425

0,526

0,625

0,770

1,002

1,228

25

0,485

0,601

0,715

0,883

1,152

1,409

26,9

0,523

0,649

0,772

0,954

1,247

1,527

28

0,676

0,805

0,995

1,302

1,596

30

0,726

0,865

1,070

1,402

1,722

32

0,776

0,925

1,146

1,502

1,847

2,178

38,1

0,929

1,109

1,375

1,808

2,229

2,637

40

0,977

1,166

1,446

1,903

2,348

2,779

42,4

1,037

1,238

1,536

2,023

2,498

2,960

48,3

1,415

1,758

2,319

2,867

3,403

50

1,227

1,466

1,822

2,404

2,974

3,531

50,8

1,247

1,490

1,852

2,444

3,024

3,591

51

1,252

1,496

1,859

2,454

3,036

3,606

52

1,277

1,526

1,897

2,504

3,099

3,681

53

1,302

1,556

1,934

2,554

3,161

3,756

60,3

1,776

2,209

2,920

3,618

4,304

63,5

1,872

2,329

3,080

3,819

4,545

76,1

2,251

2,802

3,711

4,607

5,491

88,9

3,283

4,352

5,409

6,453

Diam. mm

1,00 kg/m

1,20 kg/m

1,50 kg/m

2,00 kg/m

3,00 kg/m

15х15

0,453

0,538

0,661

20х20

0,613

0,729

0,900

25х25

0,772

0,951

1,140

1,494

30х15

0,693

0,825

1,020

1,335

30х30

0,932

1,112

1,379

1,813

40х20

0,932

1,112

1,379

1,813

40х40

1,251

1,495

1,857

2,451

50x25

1,399

1,738

2,292

50х50

1,878

2,336

3,089

4,559

60х40

1,878

2,336

3,089

4,559

60х60

2,814

3,727

5,516

80х40

2,814

3,727

5,281

Tolerancja na zewnętrznej średnicy i grubości ścianki tolerancje zajęcia - według ISO01127

średnica zewnętrzna

D

mm

Tolerancji na zewnętrznej średnicy

D

Wstęp do grubości ścianki

Т

Klasa tolerancji

Tolerancja

Klasa tolerancji

Tolerancja

D ≤ 168.3

D3

± 0,75 % min ± 0,3 mm

Т3

± 10 % min ± 0,2 mm

D4a

± 0,5 % min ± 0,1 mm

D > 168.3

D2

± 1,0 %

Min ± 0,5 mm

 

Linia spawalnicza składa się z następujących elementów techniczno-funkcyjnych:

 • Rozwijarka, do której są wkładane zwoje taśmy stalowej; taśma z rozwijarki jest podawana do zasobnika taśmy.
 • Zasobnik taśmy jest przeznaczony do gromadzenia niezbędnej ilości taśmy w celu zapewnienia nieprzerwanego procesu walcowania taśmy w walcarce podczas stykania się zwojów taśmy (po zakończeniu jednego zwoju taśmy, zostaje podany inny). Ilość taśmy w zasobniku jest uzależniona od prędkości walcowania taśmy oraz czasu niezbędnego do stykania się taśmy.
 • Do stykania się końcówek taśmy dochodzi z zastosowaniem metody spawania łukowego argonem w urządzeniu do łączenia taśmy.
 • Po przejściu przez walce prowadzące taśma jest podawana do formującego i wykańczającego zespołu walcowniczego składającego się z napędowych oraz nie napędowych dwuwalcowych klatek walcowniczych, gdzie każda klatka jest wyposażona w dwa walce walcujące. Po przejściu przez powyższe klatki, następuje automatyczne spawanie krawędzi uformowanych profili rurowych.
 • Spawania dokonuje się metodą spawania łukiem krytym, która pozwala na uzyskanie jednakowej wytrzymałości mechanicznej rury zarówno w obszarze spawania jak również w obszarze twardego metalu.
 • Po zakończeniu spawania odbywa się rozciąganie wewnętrznego szwu spawalniczego metodą ciągnienia na zimno (opcjonalnie).
 • Jednocześnie w sposób niedestrukcyjny jest prowadzony stały monitoring ciągłości szwu spawanego - metodą prądów wirowych.
 • Spawy lub ślady spawania widoczne na zewnątrz rur są polerowane przy użyciu urządzenia do usuwania wewnętrznych zadziorów.

 

 • W taki sposób wykonany profil rury jest podawany do zespołu kalibrującego, który składa się z napędzanych lub nienapędzanych dwuwalcowych klatek walcowniczych, gdzie każda klatka jest wyposażona w dwa walce walcujące. W zespole kalibrującym dochodzi do odkształcenia spawanego profilu na zimno – pomniejszenia średnicy rury oraz grubości ścianki do pożądanych wartości – proces jest w zasadzie podobny do walcowania rur bezszwowych w walcarce wykonanej z dwuwalcowych klatek.
 • Po przejściu przez klatki kalibrujące rura przechodzi przez zestaw czterowalcowych nienapędzanych klatek – okrągłych główek przeznaczonych do wyprostowania rury.
 • Następnie powierzchnia rury zostaje wypolerowana polerką orbitalną (opcyjnie).
 • Po czym rura jest przecinana na części o pożądanej długości za pomocą urządzenia do cięcia rur.
 • Wreszcie dostaje się na przenośnik wałkowy stołu rozładowczego rur.
 • Zostają pobrane próby do badań właściwości mechanicznych oraz wykonany instrumentalny pomiar geometrii rur.
 • Zostaje wydane świadectwo jakości.
 • Gotowe rury są pakowane w wiązki, przekazane do magazynu – przygotowane to transportu dla klienta.

Rodzaje spawania rur, charakterystyka eksploatacyjna

Rury spawane – metody wykonania oraz charakterystyka eksploatacyjna.

 • Zgrzewanie elektryczne oporowe (spawanie prądem przemiennym lub stałym o wysokiej częstotliwości):

Pod działaniem prądu o wysokiej częstotliwości na wstęgi (surowiec do produkcji rur) krawędzie wstęg są poddawane nagrzaniu, stapianiu oraz stłoczeniu za pomocą walców spawalniczych, następnie następuje hartowanie szkła w wodzie, po czym nadmiar metalu jest usuwany mechanicznie (odcinany) z obszaru szwu.

Niniejsza metoda spawania jest aktywnie używana do produkcji rur spawanych ze stali węglowej lub niskostopowej. Jednak do spawania stali chromowej nierdzewnej nadaje się w ograniczonych przypadkach oraz nie jest zalecana do spawania stali chromoniklowej nierdzewnej. Jedynie rury konstrukcyjne ze stali nierdzewnej mogą być wykonywane niniejszą metodą spawania, tzn. rury, które bezpośrednio nie uczestniczą w transporcie cieczy. Przyczyną tego jest: niska odporność szwów spawanych rur ze stali nierdzewnej na korozję; szwy rur spawanych prądem o wysokiej częstotliwości nie są wystarczająco trwałe w stosunku do wykonanych inną metody spawania rur; metoda spawania nie zapewnia trwałości szwów spawanych.

Zalety: Bardzo duża prędkość spawania – niższe koszty produkcji – dołożenie się do kosztów produkcji w niskim stopniu.

Wady: Mniejsza trwałość oraz odporność szwów spawanych na korozję w stosunku do innych sposobów produkcji rur ze stali nierdzewnej.

 • Spawanie laserowe

Przy użyciu niniejszego sposobu spawania krawędzie wstęg są poddawane stapianiu pod działaniem wiązki laserowej w atmosferze gazów ochronnych, po czym zostają połączone zaciskiem w układzie walców oporowo-spawalniczych. W taki sposób spawane rury mają szeroki zakres zastosowania, z wykluczeniem szczególnie istotnych zakresów zastosowania – do wymienników ciepła, kotłów oraz parowników.

Zalety: Wysoka prędkość spawania oraz bardzo wąski obszar nagrzewu spawanego szwu, potrzeba niedużej ilości metalu do uformowania spawanego szwu – bardzo cienki, nitkowaty szew.

Wady: Wysoki koszt sprzętu – wysoka amortyzacja – wysokie koszty produkcji. Odpowiednio cena jest wyższa w stosunku do rur wykonanych w inny sposób. Wykorzystanie niedużej ilości metalu do uformowania spawanego szwu pozytywnie wpływa na kompleksową obróbkę powierzchni rury, jednakże ujemnie na trwałość spawanego szwu: trwałość spawanego szwu jest niższa w stosunku do trwałości szwu rury spawanej metodą spawania łukowego. Ograniczenie grubości ścianek spawanych rur - od 0,5 do 3,0 mm, spawanie laserowe jedynie dla ścianek 1- 2,5 mm jest ekonomicznie uzasadnione.

 • Spawanie łukowe

Odbywa się w atmosferze ochronnej przy użyciu źródeł ciepła stapiających stal nierdzewną, tj. łuku elektrycznego.

Spawane rury ze stali nierdzewnej zazwyczaj są wykonywane metodą spawania łukowego w osłonie argonu nietopliwą elektrodą wolframową (TIG), z zastosowaniem której pomiędzy elektrodą a krawędziami taśmy stalowej nierdzewnej utworzony łuk elektryczny stapia krawędzie taśmy oraz powoduje utworzenie tacek spawów, po czym następuje krystalizacja spawanego szwu w obojętnej, ochronnej atmosferze argonowej, która zapobiega utlenieniu stopionych metali oraz ich zanieczyszczeniu gazami obecnymi w powietrzu atmosferycznym; lub elektrodą topliwą (MIG), z zastosowaniem której tworzywo elektrody zużywane podczas spawania uczestniczy w napełnieniu tacki spawu; w pozostałej części proces spawalniczy MIG jest zbliżony do procesu TIG. Opcja MIG polegająca na spawaniu łukowym w osłonie argonu jest używana do produkcji spawanych rur ze stali nierdzewnej o grubych ściankach.

Zalety tej metody:

Uniwersalność – nadaje się do spawania rur z dowolnego rodzaju stali nierdzewnej lub rur o dowolnym końcowym przeznaczeniu; wyróżnia się najwyższą trwałością spawanego szwu.

Wady: stosunkowo niska prędkość spawania – koszty produkcyjne są wyższe w stosunku do rur spawanych prądem o wysokiej częstotliwości.

TOP