FORGOT YOUR DETAILS?

Rury ze stali nierdzewnej – to długie wyroby (okrągłe, owalne, kwadratowe/prostokątne). Pod względem sposobu wykonania rury ze stali nierdzewnej dzielą się na dwie klasy: spawane oraz bezszwowe.

Rury bezszwowe – to rury, które na żadnym etapie produkcji nie podlegają procesowi spawania.

Pod względem sposobu wykonania rury bezszwowe odporne na korozję dzielą się na:

  • Walcowane na gorąco
  • Walcowane na zimno
  • Odlewane odśrodkowo

Rury spawane sugerują proces spawania co najmniej na jednym etapie produkcji, zazwyczaj podczas formowania zamkniętego profilu rury.

Pod względem sposobu przygotowania profilu rury do spawania oraz rozmieszczenia spawanego szwu rury dzielą się na:

  • Rury spawane spiralnie o dużej średnicy.
  • Rury spawane wzdłużnie: o kilku szwach spawanych (wzdłużnie oraz poprzecznie) (profil rury jest formowany z kilku płyt stalowych ukształtowanych w określony sposób) – zazwyczaj rury spawane spiralnie; z jednym wzdłużnie spawanym szwem profil rury jest formowany do spawania za pomocą arkuszy lub w walcarce poprzez walcowanie ciągłe wstęgi na zimno - firma BaltInox stosuje ostatnią metodę do produkcji rur spawanych. Patrz opis procesu produkcyjnego rur z zastosowaniem walcarki do walcowania ciągłego.

Do niedawna nieufnie traktowano spawy na wysokostopowych stalach, lecz z czasem, z rozwojem nowych metod spawania, stosunek stopniowo się polepszył. Ten sceptyczny stosunek do rur spawanych na początku ich produkcji skutkował zakazem używania rur ze stali nierdzewnej na istotnych, co więcej – niebezpiecznych obiektach.

Jednak czas nie stoi w miejscu oraz w wyniku rozwoju nowych sposobów i technologii spawania oraz metod kontroli jakości spawów właściwości konsumpcyjne spawanych rur ze stali nierdzewnej stale się polepszały, aż w końcu osiągnęły poziom właściwości konsumpcyjnych rur bezszwowych, a nawet zdobyły nad nimi przewagę pod względem niektórych parametrów. Z czasem rury spawane zajęły dużą część rynku rur bezszwowych oraz na dzień dzisiejszy udział rur bezszwowych w światowej konsumpcji wyrobów rurowych ze stali nierdzewnej jest znikomo mały. Rury spawane są skuteczne stosowanew różnych gałęziach przemysłu, włączając niebezpieczne obiekty o klasie zagrożenia nie wyższej niż 2, tj. prawie wszędzie, z wykluczeniem zastosowania w przypadkach specyficznych oraz nadkrytycznych, na przykład do wykonania zespołów paliwowych do reaktorów jądrowych. Jednak należy zauważyć, że nawet nie dowolna rura bezszwowa, lecz rura wykonana oraz przetestowana zgodnie ze ścisłymi normami może być używana w nadkrytycznych gałęziach przemysłu, tj. można stwierdzić, że pod względem swoich właściwości konsumpcyjnych i eksploatacyjnych rury spawane co najmniej nie ustępują rurom bezszwowym należącym do zwykłego asortymentu (wykonanych zgodnie z normą DIN 17458; ASTM A312, A213; GOST 9940 oraz 9941).

TOP